Kinderopvang op de boerderij

De natuur speelt een belangrijke rol op onze kinderopvang. Kinderopvang Hoeve Ackerdijk kiest voor de groene pedagogiek. Speerpunten in ons handelen zijn hierbij:

  • respect
  • ruimte
  • rust
  • regelmaat

Ons team

Op onze kinderopvang werken we met een klein en vast team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De leidsters staan vast op hun eigen groep, zodat we de kinderen rust en regelmaat kunnen bieden. Deze medewerker zal met u het intakegesprek, de observatie en de tien minuten gesprekken verzorgen.
Maak kennis met ons team

Natuur ontdekken

Door dagelijks naar buiten te gaan om te spelen, de koeien te bezoeken of simpelweg in plassen te stampen, biedt de boerderij voldoende mogelijkheden om de natuur te ontdekken. Van de kou ervaren op je gezichtje, luisteren naar de vogels tot picknicken in het gras.

Onze visie

Wij geloven in een welkome omgeving waarin kinderen de natuur en haar ritme, in hun eigen tempo kunnen ontdekken. Familie Van den Berg wil op de boerderij een verbinding creëren tussen kinderen, ouders en platteland en Hoeve Ackerdijk in het bijzonder.

Uitgangspunten van onze kinderopvang

  • Elk kind voelt zich welkom en veilig op Hoeve Ackerdijk zodat hij/zij zich in een eigen tempo de natuur kan ontdekken en zichzelf kan ontwikkelen.
  • De natuur speelt een belangrijke rol bij onze kinderopvang en Hoeve Ackerdijk kiest voor de groene pedagogiek. Speerpunten daarbij zijn respect, ruimte, rust en regelmaat in ons handelen.
  • Door regelmatig contact met dieren en planten leren kinderen dat dieren en planten goede verzorging nodig hebben. Het werken en zorgen voor de natuur maakt deze samenwerkingsrelatie tussen kind/mens en natuur zichtbaar en tastbaar.
  • Hoeve Ackerdijk biedt ruim opgezette, schone en sfeervolle ruimtes voor de kinderen. Dit geldt voor zowel de binnen verblijven als de tuin en het erf. De baby’s zullen zodra het buitenverblijf gereed is, zoveel mogelijk buitenslapen in speciale buitenslaapplaatsen.
  • We vinden het belangrijk met ouders een goede relatie op te bouwen en u te betrekken bij de opvang en Hoeve Ackerdijk.
  • Met de kinderdagopvang willen we een duurzaam bedrijf voortzetten, goed voor mens en dier. De focus ligt niet op winsten op de korte termijn, maar juist op een duurzame ontwikkeling.

Verenigde Agrarische Kinderopvang

Kinderdagverblijf Hoeve Ackerdijk is aangesloten bij De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). De VAK ondersteunt agrariërs bij het starten en exploiteren van een kinderdagverblijf op de boerderij. De VAK-formule draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in een agrarische omgeving met een pedagogische visie die bijdraagt aan een gezonde, natuurlijke opvoeding van jonge kinderen. Op onze opvang werken wij volgens de ISO-normen en zijn wij ISO9001 gecertificeerd.

kinderopvang hoeve ackerdijk iso90001 certificering